Mi317

Přístroj MI 317 je určen pro měření izolačního odporu elektrických instalací, strojů a zařízení při jmenovitém měřicím napětí 100 V, 250 V, 500 V, v rozsahu 100 kΩ až 400 MΩ na jediné logaritmické stupnici. Přístroj dále umožňuje měřit ss/st napětí bez rozlišení polarity v rozsahu 0 až 500 V a malé odpory (vinutí, přechodové odpory, uzemňovací vodiče, ochranné vodiče a vodiče pro pospojování včetně jejich spojek a připojení) 0 až 4 Ω proudem větším než 200 mA. Přístroj pro měření izolačního odporu MI 317 je přímoukazující ohmmetr s bateriovým napájením, u něhož je měření odporu převedeno na měření proudu při konstantním napětí. Měřicí napětí je stabilizováno a při všech jmenovitých napětích lze izolační odpor měřit na jedné logaritmické stupnici v rozsahu 0,1 až 400 MΩ.

Přístrojem lze také měřit st/ss napětí bez rozlišení polarity v rozsahu 0 až 500 V (kontrola beznapěťového stavu měřeného objektu). Přístroj ve funkci proudového ohmmetru s lineární stupnicí umožňuje měření malých odporů v rozsahu 0 až 4 Ω. Stav baterií a dosažení jmenovitého měřicího napětí na objektu při měření izolačního odporu jsou indikovány pomocí dvoubarevné LED diody a měřicího ústrojí.

Přístroj je konstruován tak, že bezpečnost, ochrana před cizím napětím, přesnost a parametry měřicího obvodu jsou v souladu s normami: ČSN EN 61010-1:2001, EN 61557-4:1998, ČSN EN 61000-4-2-3-4-5:1997, ČSN EN 61010-2-031:1997, EN 61557-2:1997, ČSN EN 50081-1:1994, ČSN EN 50082-1:1994, ČSN EN 50082-2:1997.

Hlavní přednosti MI 317:

Velký rozsah jmenovitých napětí pokrývá potřeby všech druhů instalací od slaboproudých až po silové rozvody nízkého napětí.

Analogová indikace umožňující rychlou kontrolu stavu izolace v průběhu měření.

Malé rozměry, nízká hmotnost.

Vysoká přesnost měření.

Jediná stupnice pro měření izolačního odporu, bez potřeby použití násobících koeficientů.

Automatické vybití kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření izolačního odporu (v klidovém stavu je přístroj ve funkci voltmetru).

Indikace stavu napájecího zdroje dvoubarevnou LED: zelená – dobrý stav, červená – baterie vybitá.

Při vybité baterii současně se svitem červené LED kmitá ručka měřicího ústrojí od 0 do maximální výchylky.

Indikace nedocílení jmenovité hodnoty měřicího napětí na měřeném objektu pomocí LED: zelená – bliká.

Technické parametry
Měření izolačního odporu
Měřicí napětí 100 V, 250 V, 500 V
Rozsah měření 0,1 MΩ až 400 MΩ
Jmenovitý proud > 1 mA
Základní chyba měření izolačního odporu ± 2,5 % z délky stupnice (při referenčních podmínkách)
Pracovní chyba měření ± 30 % z naměřené hodnoty
Měření odporu
Rozsah měření 0 Ω až 4 Ω
Základní chyba měření 2,5 % z délky stupnice (při referenčních podmínkách)
Měřicí proud > 200 mA
Měření napětí
Rozsah měření 0 až 500 V (ss/st)
Základní chyba měření 2,5 % z max. hodnoty (při referenčních podmínkách)
Technická data
Krytí přístroje dle ČSN EN 60 529 IP 40
Sonda a hrot dle ČSN EN 60 529 IP 00
Rozměry skřínky 250 x 95 x 40 mm
Délka měřicího kabelu 1,2 m
Hmotnost bez baterií 0,45 kg
Hmotnost pohotovostní 0,55 kg
Mechanická odolnost dle ČSN EN 60068-2-29

Comments are closed.