O Nás

Představení firmy

Historie firmy sahá až do roku 1962, kdy jako pobočný závod jednoho z nejvýznamnějších producentů měřící techniky Metry Blansko zahájila výrobu analogových panelových a rozváděčových měřících přístrojů, laboratorních přístrojů, školních demonstračních přístrojů a přístrojů univerzálních pro měření napětí, proudu, odporu, izolačního a zemního odporu. Postupně byl výrobní sortiment úspěšně rozšiřován o zařízení pro automatizaci a regulaci technologických procesů (přesné potenciometry, jednotky univerzálních řídících a regulačních systémů), číslicové měřicí přístroje pro měření stejnosměrných i střídavých napětí a proudů, odporů a teplot. Na základě vlastního vývoje produkuje firma rovněž elektronické indikátory přetížení teleskopických autojeřábů na podvozcích TATRA.

V souvislosti se zajištěním energetického programu na bázi jaderné energie firma expandovala do oblasti inženýrských činností jako specializovaný finální dodavatel radiační kontroly a významně se podílela na výstavbě jaderné elektrárny Dukovany, Temelín a Mochovce. V oblasti zabezpečovací techniky realizovala firma generální dodávku systému vnější ochrany jaderné elektrárny Dukovany a významně se podílela na montáži přístrojů pro měření a regulaci tepla ve městě Brně.

Takřka z nulového exportu do roku 1989 si firma vlastními aktivitami vybudovala pevné postavení na světovém trhu především dominantním objemem vývozu do zemí EU.

Firma exportuje cca 92 % své dílenské produkce převážně do SRN, Rakouska, Slovenska a Indie. V poslední době začíná pronikat na ostatní trhy Evropské Unie, trhy Jižní Ameriky a Blízkého, Středního a Dálného Východu.

Organizační struktura, velikost firmy a technická soběstačnost umožňují značnou flexibilitu výrobního programu a pružnou reakci na přání zákazníka. 

 

Ekonomická charakteristika firmy (rok 2011)

Základní jmění: 4 500 tis. Kč 

Počet zaměstnanců: 43 

z toho technici: 18 

dělníci: 25

Comments are closed.